Simulerer hvordan smeltet plast flyter under sprøytestøpingprosessen

SOLIDWORKS Plastics simulerer og analyserer hvordan flytende plast fylles i plaststøpeformer. Dermed kan du forutse eventuelle feil som vil kunne oppstå.
Med SOLIDWORKS Plastics kan du bedre og raskere evaluere hvor du skal plassere f.eks innløpet, slik at du oppnår plastemner av høy kvalitet samtidig som du sparer tid og reduserer faren for feil.

Det finnes tre ulike versjoner av SOLIDWORKS Plastics; SOLIDWORKS Plastics Standard, SOLIDWORKS Plastics Professional og SOLIDWORKS Plastics Premium

Last ned produktark (PDF): Plastics Mold Injection

SOLIDWORKS Plastics Professional

SOLIDWORKS Plastics Professional lar deg optimalisere deler i de tidlige stadiene av designprosessen. Lett å lære og lett å bruke! SOLIDWORKS Plastics Professional integreres sømløst i SOLIDWORKS CAD-miljøet, slik at du kan analysere og endre design på samme tid som du optimaliserer form, fasong og funksjon.

SOLIDWORKS Plastics Premium

SOLIDWORKS Plastics Premium gir deg som designer eller bygger sprøytestøpeformer en nøyaktig og enkel måte å optimalisere dem på. Du kan raskt lage og analysere hulrom, multi-hulrom og mold oppsett, inkludert løpere og porter. Du kan også balansere løpesystemer og gjøre anslag på tidssyklus og shot-størrelse, slik at du kan optimalisere design på mate systemet og unngå kostbar omarbeiding.

Funksjoner

SOLIDWORKS Plastics  gir deg teknisk innsikt under designproseesen, slik at du kan redusere kostander ved å oppdage feil tidlig, og få produktene dine raskere på markedet.

  • Optimaliser produksjonen av plastdeler

SOLIDWORKS Plastics kan brukes til å optimalisere veggtykkelse, plassering av inngang samt størrelse og layoyt på løpesystemet, for å forsikre deg om at støpeformen fungerer riktig første gangen - og eliminerer behovet for å gjøre dobbeltarbeid.

  • Reduserer skrotdeler

SOLIDWORKS Plastics gjør det enkelt å analysere iterasjoner i de tidlige stadiene av produktutviklingen, når kostnaden for endringer er lavest og påvirkningen på produserbarheten størst - noe som øker kvaliteten på delene og minimaliserer skrotede deler.

  • Reduser tiden til markedet

SOLIDWORKS Plastics hjelper deg å forutse og unngå potensielle produksjonsfeil før støpeformene er laget. På denne måten eliminerer du virtuelt behovet for tidkrevende og kostbart omarbeiding, og kan forsikre deg om at du overholder deadlines og budsjetter.

  • Samarbeid og rapporter

SOLIDWORKS Plastics har automatiserte rapportgenereringsvektøy, som gjør deling og tolkning av simuleringsresultater enklere.

Se video