Et kraftig CFD-verktøy (Computer Fluid Dynamics) som lar deg simulere strømninger av gass, væske og temperaturoverføring.

Med SOLIDWORKS FlowSimulation kan du simulere strømning i både væsker og gasser, varmeoverføring, og hvordan krefter avledet av en strømning påvirker komponenter i designet. FlowSimulation er fullt integrert med SOLIDWORKS 3D CAD, slik at du kan utføre "what if- scenarioer" - og fra disse resultatene sparer penger på dyre prototyper.

Et ubegrenset antall kombinasjoner av forutsetninger kan settes opp for å simulere f. eks. innløpshastighet, trykk eller massestrøm, kjøling/varmefordeling med kjøleribber, vifter, etc. Hvis flere væsker er involvert, kan blandingen av disse studeres. Til slutt brukes resultatene av analysen til å generere verdifull informasjon med kraftige og intuitive visualiseringsverktøy.

SOLIDWORKS Simulation Flow kommer også med add-ins for analyse av HVAC (f.eks. Inneklimaanalyse) og en modul spesielt for analyse av kjøling i elektronikk.

Med SOLIDWORKS Flow Simulation kan du:

  • Analysere strømninger i væsker, gasser, varmeoverføring som passerer gjennom eller rundt en gjenstand
  • Vurdere termiske komfortnivåer
  • Visualisere stress og forskyvning på sammenstillingen din
  • Optimalisere termisk ytelse av elektroniske komponenter
  • Undersøke virkningen av kjøling og designendringer for temperaturer på komponenter

Electronic Cooling

Vurdere termiske egenskaper og krav til kjøling av elektroniske komponenter. Termisk styring av elektronikk har blitt topp prioritet for designere og ingeniører.

Electronic Cooling Module  tilbyr elektroniske virtuelle modeller og et omfattende materialbibliotek for kjølesimulering.

HVAC

Evaluer gass i bevegelse og temperatur i arbeids-og bomiljøer!

Passende gassbevegelse og temperatur er viktig for komfortable arbeids- og oppholdsrom. Denne modulen tilbyr ekstra simuleringsfunksjoner for avansert stråling og termisk komfortanalyse.

Se video